Ady Endre  Művelődési Ház   Mamut Sound  K11 Művelődési Központ

Duna Televízió    SerpaFilm

Kazoo Recording Stúdió   Vándorok együttes

Music Channel   Kossuth Rádió  

Civil Rádió

   Papp Design Kft 

    

 

Különleges Eleven Zenészek Előadói Közössége


A KEZEK program lényege

   A Különleges Eleven Zenészek Előadói Közössége (KEZEK) alapvetően egy egyedi módszer szerinti zeneterápiás képzésen résztvevő, többségében sajátos nevelési igényű gyermekek és tanítóik csoportja. Ezen gyermekek képzése egy speciális módszerekre épülő program keretében zajlik (KEZEK zeneterápiás program). A program a csoportos, alkotó tevékenységnek biztosít teret és feltételeket, miközben a részt vevő gyermekek észrevétlenül megtanulnak csapattársaikkal együttműködni, jól kommunikálni, hangszereken játszani, énekelni, vagy akár műsort vezetni a hagyományosan elfogadott zeneiskolai tematika nélkül. A KEZEK programban nem a hangszeres, vagy ének oktatás a fő cél, hanem az együttes munkára való képesség erősítése. A csoportos foglakozások során a gyermekek valódi hangszereken játszva, együtt alkotnak, amelyhez egyénileg, külön foglalkozásokon tanulják meg a maguk által választott hangszert megszólaltatni, amelyhez a program egy egyedi módszert alkalmaz. A fő cél a gyermekek mihamarabbi részvétele a csoportban, valamint gyarapodó tudásuk rendszeres bemutatása a KEZEK program által szervezett koncerteken. A fellépések minden esetben úgy vannak koordinálva, szerkesztve, és a feladatok is úgy vannak csoportosítva, hogy semmiképpen se alakuljon ki versenyszellem, hanem képesek legyenek a fellépő gyermekek saját tudásuk legjavát bemutatni, és ezzel elismerésre szert tenni.
A KEZEK program tematikája szerint a gyermekek nem tanulnak külön zeneelméletet, hanem a gyakorlatot erősítve párhuzamosan érintik az elméleti összefüggéseket. Így a növendékek számára a száraz, nehezen feldolgozható anyag helyett a látványos, azonnali eredményt hozó gyakorlati anyagrészek jelentik a motivációt.

  A KEZEK program előrelépési lehetőséget is biztosít egy saját maga által kidolgozott skálán, amely úgynevezett KEZEK-pozíciók elérését teszi lehetővé, ezáltal is ösztönözve a növendékeket. Az egyre nagyobb pozíciók megszerzése egyre több joggal is jár, így mindinkább részt vehet a gyermek a program életében, döntéseiben. A hat lépcsőfok a következő:

  - Palánta (automatikusan adható a belépéskor)
  - Bronz előadó (automatikusan adható az első fellépéskor)
  - Ezüst előadó (több feltételhez kötött)
  - Arany előadó (több feltételhez kötött)
  - Zenekarvezető/Tánckarvezető (több feltételhez kötött)
  - Örökös tag (Tiszteletbeli cím, az előző pozícióktól némileg független. Több feltételhez kötött)Választható kategóriák:


  - Zongora
  - Dob
  - Klasszikus gitár
  - Ritmusgitár / szólógitár
  - Basszusgitár
  - Ének / vokál
  - Műsorvezetés

Fentiekhez párhuzamosan kapcsolódnak mindenki számára a következők:

  - Színpadi gyakorlat, kommunikáció
  - Zenekari gyakorlat


A részvétel feltételei:

   Speciális zeneterápiás képzésben minden gyermek részt vehet. A program többségében olyan gyermekeknek teremt lehetőséget, akik hiperaktívak, figyelem-, vagy magatartászavarral élnek, túlságosan pörögnek, nehezen látnak el csoportban feladatokat, önértékelési problémáik, vagy tanulási nehézségeik vannak. Adott oktatási intézményen belül, ahol a program működik, lehetőség van olyan gyermekek csatlakozására, akik a felsorolt problémákkal nem küzdenek, de egyéb oknál fogva nem nyertek felvételt zeneiskolába, vagy esetleg az oktatás hangulata, a program zeneiskoláktól eltérő tematikája keltette fel a zene iránti érdeklődésüket.

   A legideálisabb korcsoportból (6-14 év) bárki csatlakozhat. A részvétel elsődleges feltétele azonban, hogy a gyermek önszántából válassza a foglalkozásokat.

Egyéb feltételek:

   - Minden jelentkező gyermeknek egy előzetes felmérésen kell részt vennie annak érdekében, hogy a képességeihez mérten megalkotható legyen személyre szabott tanmenete. Ez az első foglalkozás ritmus-, ének, vagy akár hangszeres gyakorlatokból, valamint hangszerekkel és a pedagógussal való ismerkedésről szól.

   - A programban résztvevő minden növendék törvényes képviselőjének írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a gyermek alapadatainak (név, életkor, fényképek) közzétételét a program által kezelt webes felületen ( www.akezek.hu ) engedélyezi, továbbá nyilvános fellépések alkalmával a gyermekről videó- és fotóanyag készítéséhez, valamint ezek utólagos közzétételéhez hozzájárul.

   - Mivel a foglalkozások többsége hét végén van, a szülőnek, illetve a gyermeknek is vállalnia kell a bejárást előre megbeszélt időpontokban. (heti egy alkalom hétvégén, 2-3 óra elfoglaltság)

   - A KEZEK-program mereven elzárkózik az olyan szülői magatartástól, amely a gyermek nem megfelelő viselkedésének hatására eltiltja őt az éppen a helytelen viselkedésből kinevelő zeneterápiás program gyakorlásától, próbákra járástól. Mivel a legfontosabb eleme a programnak a csapatmunka (egymástól függés) erősítése, ilyen esetekben egy gyermek büntetése az egész csoportra kihat. Azokat a gyermekeket, akik a szülő (törvényes képviselő) által bármi okból el vannak tiltva a képzésen való megjelenéstől, a program nem tudja tovább foglalkoztatni.

   - Alkohol és drog bármilyen formában való fogyasztása, terjesztése, birtoklása a programban résztvevő minden gyermeknek szigorúan tilos! Következésképpen ezen gyermekeknél oktatáson és próbákon kívül sem engedhető meg tiltott szerek, vagy alkohol fogyasztása, terjesztése, birtoklása. Ilyen formán gyanú esetén azonnali vizsgálatot indít saját hatáskörében a program, bizonyosság esetén adott gyermek kizárásra kerül az oktatásból, illetve újonnan jelentkező esetén nem nyer felvételt.

   - A KEZEK programot a Művészet a Gyermekekért Kulturális Egyesület működteti, így a programban való részvétel díjköteles. A KEZEK programhoz csatlakozó növendékek "egyesületi támogatás" címen kell, hogy tagdíjat fizessenek, amely tagdíj az egyre magasabb KEZEK-pozíciók megszerzésével folyamatosan csökken, majd később, még magasabb pozíciók elérésekor ösztöndíj formájában visszafizetésre kerül. Díjköteles továbbá a hangszeres, vagy ének felkészítő foglalkozás, amelynek díja az egyre magasabb KEZEK-pozíciók megszerzésével szintén folyamatosan csökken.

...abban az esetben, ha a gyermek nem csatlakozik a KEZEK programhoz:

   Amennyiben egy gyermek érdeklődését kizárólag a sajátos módszerekkel való zenetanulás keltette fel, bármelyik hangszer egyéni képzésére beiratkozhat. A módszer és a tematika a KEZEK programéval megegyezik, az oktatók ugyanazok. Ebben az esetben a gyermek nem fizet egyesületi hozzájárulást, de az óradíj magasabb, és a KEZEK program előnyeit és kedvezményeit nem élvezheti. Ilyenkor a képzés a programtól teljesen független, kizárólag a hangszeres, vagy ének képzésre koncentrálunk.

----------------------

   Jelenleg 7-től 17 éves korig egy igen tág korosztály képviselteti magát a KEZEK programban. A legfőbb cél ma is a gyermekek színpadra kerülése, tehát elérni azt, hogy minél hamarabb megmutathassa tudását minden növendék, ezzel oldva a gátlását, és segítve a pozitív önértékelést. Olyan formában alakulnak az együttesek, ahogy azt a koruk, a tudásuk és az előadási darabok megkívánják. A dalokat főleg saját maguk választják a gyermekek a kedvenc előadóiktól, de a végső döntés tanáraiké. Idáig ismert dalok feldolgozásai szólaltak csak meg a gyermekek tolmácsolásában, de egyre inkább előtérbe kerül a saját dalok gondolata, amelyek majd kifejezetten testreszabottan íródnak. A KEZEK programot manapság egyre több hazai sztár segíti, akik amellett, hogy fontosnak érzik ezen gyermekek fejlesztését, rendszeres látogatói és közreműködői is a KEZEK-koncerteknek.

   Mára több zenekarban több korosztály különböző zenei stílusokban képes színpadra állni. A közösség húzóereje, valamint a megélt sikerek egyre nagyobb lendületet adnak mind a gyermekeknek, mind pedig azoknak, akik a KEZEK programban folyamatosan azon fáradoznak, hogy minél több gyermek tudjon őszintén mosolyogni.

  © 2010-2014 Zéé stúdió. Minden jog fenntartva.  A KEZEK program hivatalos oldala. Contact: Stremnitzer Zoltán

Felhasználónév:

Jelszó: